Historie

Významné data a události:


1995 –

založení firmy Dinel, s.r.o.

1997 –

zahájena výroba univerzálního kapacitního hladinového snímače DLS-27.

2000 –

certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001.

2001 –

jako první česká firma jsme uvedli na trh kompaktní ultrazvukový hladinoměr ULM s výstupem 4 ÷ 20 mA.

2002 –

náš systém jakosti byl shledán způsobilým dle směrnice 94/9/EC pro nevýbušná zařízení (ATEX).

2003 –

nová řada napájecích jednotek DSU, PSU, LCU, TDU, nové typy ultrazvukových hladinoměrů ULM.

2005 –

firma se přestěhovala do nových prostor, nákup nových technologií, nová řada izolačních převodníků IRU.

2007 –

nová verze kapacitního hladinoměru CLM-36N-40 pro spojité měření agresivních kapalin, nové stabilizované zdroje SPSU s průběžnou indikací zatížení.

2008 –

na trh uveden světově unikátní flexibilní hladinový snímač FLD-48 "Medúza", byla představena nová varianta ultrazvukového hladinoměru ULM s rozsahem 20 m, vodivostní sondy pro limitní snímání kapalin a nástěnné vyhodnocovací jednotky.

2009 –

nový kapacitní snímač CLS-53 pro sypké a kusové materiály s napájením 20 ÷ 230 V (AC/DC), nová řada ultrazvukových hladinoměrů ULM-53 s tlačítkovým ovládáním a signalizací funkce.

2010 –

ultrazvukové hladinoměry řady ULM-70 s OLED displejem a HART komunikací.

2011 –

miniaturní kapacitní snímače CLS–23, nový typ hydrostatického hladinoměru s certifikací pro styk s pitnou vodou HLM–25S, multifunkční grafický zobrazovač MGU–800, vyhodnocovací jednotka pro CDSU–522 s instalací na DIN lištu.

2012 –

ponorný hladinový snímač CLS–23S pro detekci hladiny vody ve studních, kapacitní hladinoměr CLM–40 pro měření nafty v nádržích nákladních automobilů, stavebních strojů apod.

2013 –

radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70 "Miranda", ultrazvukové hladinoměry řady ULM-53L s komunikací Modbus, elektromagnetický průtokoměr EFM-115.

2014 –

vyhodnocovací jednotka průtoku FCU-400, plovákový systém FS-4, nové softwarové aplikace Basic SCADA, spínače LED osvětlení CTS-41.

2015 –

nové kapacitní hladinoměry DLM-35 a kapacitní snímače DLS-35, inovace ultrazvukového hladinoměru ULM-53, kapacitního hladinoměru CLM-40 a nový typ hydrostatického hladinoměru HLM-25C.

2016 –

nové vysokofrekvenční hladinové snímače RFLS-35, přestěhování do nových prostor.

2017 –

nové hydrostatické hladinoměry HLM-35, kalorimetrický snímač průtoku TFS-35.

2018 –

Nová zobrazovací a záznamová jednotka - datalogger PCU-100, nový typ vysokofrekvenčního hladinového snímače RFLS-35 (TriClamp) a PTFE snímací elektrodou.

2019 –

Představíme nový kapacitní hladinoměr s nastavením pomocí displeje CLM-70 a také novou verzi flexibilního hladinového snímače FLD s vysokofrekvenční technologií.