Nové varianty kalorimetrického snímače průtoku TFS-35 s proudovým výstupem 4-20 mA a s delším stonkem

Pro limitní i kontinuální snímání rychlosti proudění kapalných médií a pro hlídání jejich teploty.

  • Snímače jsou určeny k montáži do potrubí, ve kterém probíhá vlastní hlídání proudění a teploty. 
  • Měření průtoku je zobrazováno v bargrafu pěti zelenými LED diodami a ve stejném dělení je možné volit hranici pro spínání (rozpínání) výstupu.  
  • Lze zvolit buď 1x proudový výstup 4..20 mA a 1x limitní PNP výstup, nebo 2x limitní PNP výstupy. 
  • Optická indikace stavu proudění a teploty pomocí dvou LED. 
  • Nastavování pomocí magnetického pera. 
  • Pouzdro z nerezové oceli. 
  • Volitelná délka měřicího stonku 20 nebo 50 mm. 

TFS–35N-PFPT
1. výstup – výstup průtoku limitní (trazistor PNP s otevřeným kolektorem) 2. výstup – výstup teploty limitní (tranzistor PNP s otevřeným kolektorem) 

TFS–35N-IFPF 

1. výstup – výstup průtoku analogový (proudový 4 až 20 mA) 2. výstup – výstup průtoku limitní (tranzistor PNP s otevřeným kolektorem)

TFS–35N-IFPT
1. výstup – výstup průtoku analogový (proudový 4 až 20 mA) 2. výstup – výstup teploty limitní (tranzistor PNP s otevřeným kolektorem)

Více informací o TFS-35 zde.

  • tfs-35_delsi_stonek.jpg