O firmě

Firma Dinel, s.r.o. vznikla v roce 1995 z menší soukromé firmy, která vyráběla kapacitní snímače již od roku 1991. V dnešní době je firma Dinel, s.r.o. předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny a průtoku v ČR se stabilním přírůstkem objemu produkce, silným inovačním potenciálem, kvalitním personálním i technologickým zázemím. Naše hladinoměry, hladinové snímače, průtokoměry a průtokové spínače nacházejí uplatnění v mnoha zemích světa v celé řadě odvětví. Typickými aplikacemi těchto přístrojů jsou např. čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní toky, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpracování a skladování stavebních hmot, balicí technika, tepelné a chladicí stroje, energetika, topenářství a automatizace kotlů, dopravní a stavební stroje, motory, turbíny, hydraulika, lubrikační systémy, apod. Senzory Dinel lze ovšem také nalézt ve sféře občanské vybavenosti, v automatizaci budov a rodinných domů (septiky, studny, nádrže na dešťovou vodu, bazény, akvária) v ekologických a vodohospodářských technologiích, apod. Doplněním senzorů o naše stabilizované zdroje, převodníky, zobrazovače a datalogery lze tvořit spolehlivé měřicí a signalizační řetězce s možností výstupů do vyšších úrovní řízení. Velmi jednoduše lze naměřená data rovněž ukládat a spravovat na cloudovém úložišti a mít k nim přístup z libovolného místa na zemi.

Díky flexibilní výrobě a organizaci logistiky jsme schopni v krátké lhůtě za výhodných podmínek dodat výrobek, který přesně odpovídá Vašim požadavkům. Provádíme poradenský servis a zaškolení servisních pracovníků, servis na místě nebo asistenci při uvedení do provozu. Garantujeme trvalou opravitelnost všech našich výrobků kdykoli po záruční době. Ta je poskytována na všechny výrobky po dobu 3 let.