Projekty v rámci OP PIK

Projekty v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Projekt 1:

Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 
do výroby společnosti Dinel, s.r.o.

projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015090 

Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace nově vyvinutých výrobků (radarový hladinoměr GRLM-70 a programovatelná řídící jednotka PCU-100) ve společnosti Dinel, s.r.o.  Předmětem projektu je nákup nových technologií umožňujících zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.


Projekt 2:

Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o.

projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023912 

Cílem projektu je rozšíření střediska pro výzkum a vývoj v oblasti systémů pro měření výšky hladiny. Předmětem projektu je nákup technologií pro simulaci a výrobu zkušebních vzorků.  Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.

Seznam majetku
pořízeného v rámci dotačního projektu "Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o."    KE STAŽENÍ