Historie

Významné data a události:


1995 –

založení firmy Dinel, s.r.o.

1997 –

zahájena výroba budoucí "vlajkové lodi" - kapacitního hladinového snímače DLS-27.

2000 –

obdrželi jsme certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001.

2001 –

jako první česká firma jsme uvedli na trh kompaktní ultrazvukový hladinoměr ULM s výstupem 4 ÷ 20 mA.

2002 –

náš systém jakosti byl shledán způsobilým dle směrnice 94/9/EC pro nevýbušná zařízení (ATEX).

2003 –

nová řada napájecích jednotek DSU, PSU, LCU, TDU a nové typy ultrazvukových hladinoměrů ULM.

2005 –

firma se přestěhovala do nových prostor, nákup nových technologií, nová řada izolačních převodníků IRU a NxxU.

2008 –

uveden světově unikátní flexibilní hladinový snímač FLD-48 "Medúza", vodivostní sondy pro limitní snímání kapalin CNP a nástěnné vyhodnocovací jednotky PDU.

2009 –

nová řada ultrazvukových hladinoměrů ULM-53 s tlačítkovým ovládáním a signalizací funkce.

2010 –

ultrazvukové hladinoměry řady ULM-70 s OLED displejem a HART komunikací.

2011 –

miniaturní kapacitní snímače CLS–23, nový typ hydrostatického hladinoměru HLM–25S, multifunkční grafický zobrazovač MGU–800, vyhodnocovací jednotka pro vodivostní sondy CDSU–522.

2013 –

radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70 "Miranda", elektromagnetický průtokoměr EFM-115.

2014 –

představena vyhodnocovací jednotka průtoku FCU-400, nové softwarové aplikace Basic SCADA, spínače LED osvětlení CTS-41.

2015 –

uvedeny kapacitní hladinoměry DLx-35, kapacitního hladinoměru CLM-40 a ponorný  hydrostatický hladinoměr s keramickou membránou HLM-25C.

2016 –

nové vysokofrekvenční hladinové snímače RFLS-35, přestěhování do nových prostor.

2017 –

nové hydrostatické hladinoměry HLM-35, kalorimetrický snímač průtoku TFS-35.

2018 –

nová vyhodnocovací a zobrazovací jednotka s dataloggerem PCU-100.

2019 –

uveden nový inteligentní kapacitní hladinoměr s displejem CLM-70, nový flexibilní hladinový snímač FLD-32 s vysokofrekvenční technologií.

2020 –

uveden nový vysokofrekvenční hladinový spímač RFLS-28, ultrazvukové hladinoměry ULM-54 s komunikací HART, obslužný program UniSCADA.

2021 –

představen nový vysokofrekvenční hladinový snímač pro sypké látky RFLS-53, řada napájecích jednotek xxU s možností dálkového nastavení a diagnostiky limitních snímačů, dataloger PCU-100 vybaven komunikací GSM a možností přenosu dat na internet, spuštěno datové úložiště dinel.cloud.