1.3.2017 DLS-35, DLM-35 a RFLS-35 do výbušného prostředí

Od března letošního roku byly rozšířeny kapacitní limitnísnímače (DLS-35), hladinoměry (DLM-35) a vysokofrekvenční hladinové snímače (RFLS-35) o jiskrově bezpečné provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu. Vysokofrekvenční hladinový snímač RFLS-35Xi je jediným unikátním výrobkem svého druhu na trhu v nízkopříkonovém provedení NAMUR.

Podle směrnice 94/9/ES byly výrobky označeny certifikací ATEX, která stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení které jsou určena pro použití ve výbušném prostředí.

DLS-35, DLM-35

Kapacitní limitní snímače (DLS-35) a hladinoměry (DLM-35) jsou určeny k měření kapalných a sypkých látek v nádržích, nádobách, jímkách nebo silech. Byly rozšířeny o provedení Xi které je základní provedení do výbušných prostor, XiM provedení pro důlní prostory s nebezpečím vzniku ohrožení methanem nebo uhelným prachem a XiT, XiMT vysokoteplotní provedení.

Pro bližší informace DLS-35DLM-35.

RFLS-35

Snímač RFLS-35 je určený pro limitní snímání hladiny nejrůznějších kapalin, kašových a pastových hmot. Vysokofrekvenční hladinový snímač může být přímou náhradou za vibrační hladinový snímač, nebo za kapacitní hladinový snímač v případě náročnějších aplikací. Média mohou být elektricky vodivá i nevodivá s libovolnou permitivitou. Instalován může být v kovových nebo plastových nádržích, trubkách, plnicích zásobnících, jímkách, apod. Snímač je vyroben z pouzdra z nerezové oceli AISI 316L na jednom konci zakončeného snímací elektrodou z materiálu PEEK, na opačném konci zakončeného nerezovým závěrem s indikací stavu, ovládacími prvky a elektrickým připojením. Je určen k montáži do stěny nádoby nebo do trubky, ve které probíhá vlastní zjišťování hladiny. Snímač pracuje ve vysokofrekvenčním pásmu, které umožňuje spolehlivou detekci hladiny média a eliminuje usazeniny nebo pěnu na elektrodě. Snímač potlačuje vliv usazení viskózních médií (kečupy, jogurty, majonézy, paštiky, sirupy, marmelády, krémy, mýdla) i elektricky vodivých ulpívajících médií (čisticí prostředky, louhy, chemikálie).Parametrizaci snímačů je možno provádět magnetickým perem. Indikaci stavu hladinoměru zajišťují kontrolky stavu a procesu nastavování. Elektrické připojení je k dispozici pomocí kabelové vývodky, vývodky s chráničkou (husím krkem) nebo konektoru.

Pro bližší informace RFLS-35.

  • DLS-35, DLM-35 a RFLS-35 do výbušného prostředí
  • Vysokofrekvenční hladinové snímače RFLS-35
  • Kapacitní hladinoměry DLM-35
  • Kapacitní hladinové snímače DLS-35