Novinky

TFS-35

Snímače průtoku TFS–35 nově s proudovým výstupem

Naše kalorimetrické snímače průtoku TFS–35, byly rozšířeny o nové typy výstupů.IFPF – s analogovým výstupem průtoku a limitním výstupem průtoku. IFPT – s analogovým výstupem průtoku a limitním výstupem teploty. Podrobnosti naleznete zde.

HLM-35

Nová varianta hydrostatických hladinoměrů HLM–35

Naše stávající nabídka hydrostatických hladinoměrů HLM-35 s keramickou membránou byla rozšířena o nový typ s nerezovou membránou měniče. Vyrovnání tlaku za pomocí polopropustného ventilu na závěru senzoru snímače nebo kapiláry v kabelu.Podrobnosti naleznete zde.

NB

Nehermetická přípojná krabice NB-11 s přepěťovou ochranou

Nová varianta rozšířená o přepěťovou ochranu. Podrobnosti naleznete zde.

RFLS-35

Nová varianta hladinového snímače RFLS-35 S atestem pro styk s potravinami

Vysokofrekvenční hladinový snímač RFLS-35N-2-Cl je určený pro přímý kontakt  s  potravinami.  Atest vystavil INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.Jeho kopii si můžete stáhnout zde.

PCU-100

Programovatelná řídicí jednotka PCU–100

Nová programovatelná řídicí jednotka PCU–100 pro měření, zobrazování a archivaci fyzikální veličiny (výška hladiny, tlak, průtok, teplota, atd.). K jednotce lze připojit jeden převodník fyzikální veličiny s analogovým výstupem 4-20 mA.Lze zvolit různé typy převodních (převáděcích) charakteristik (lineární, kvadratická, odmocninová a uživatelem definovaná), případně také specifikovat rozměry nádrže pro přepočet na objem měřeného média. Jednotka je dostupná i ve variantě bez grafického LCD ...

RFLS-35_-2_PTFE.jpg

Vysokofrekvenční hladinové snímače RFLS-35

Nové provedení vysokofrekvenčního hladinového snímače RFLS-35_-2 s procesním připojením Tri-Clamp a PTFE snímací elektrodou. Izolovaná elektroda PTFE pro snímání různých kapalin, kašovitých a pastovitých hmot, obzvlášť vhodné pro agresivní kapaliny.Podrobnosti naleznete zde.

HLM-35

Hydrostatické hladinoměry HLM–35

K naší stávající nabídce ponorných hladinoměrů HLM-25 nyní přibývá i verze se závitovým procesním připojením pro montáž do stěny nádrže nebo do potrubí. Hydrostatický hladinoměr HLM–35 je kompaktní měřicí zařízení pro spojité měření hladiny kapalných látek obsahující keramické tenzometrické čidlo a vyhodnocovací elektroniku v nerezovém pouzdru pro měření v beztlakých nádržích, nádobách a v potrubí. Inovativní design s polozapuštěným převodníkem nabízí dobrou ochranu proti mechanickému ...

TFS-35

Kalorimetrické snímače průtoku TFS–35

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35 je určen k limitnímu snímání rychlosti proudění kapalných médií a hlídání jejich teplot při instalaci v potrubí. Je možné jej použít pro média elektricky vodivá i nevodivá a instalován může být v kovových i plastových potrubích. Snímač je celý vyroben z nerezové oceli, na jednom konci opatřen snímacím elementem (stonkem), na opačném konci je závěr s LED indikátory stavu, nastavovacími prvky a elektrickým připojením.Podrobnosti ...

DLS-35, DLM-35 a RFLS-35 do výbušného prostředí

1.3.2017 DLS-35, DLM-35 a RFLS-35 do výbušného prostředí

Od března letošního roku byly rozšířeny kapacitní limitnísnímače (DLS-35), hladinoměry (DLM-35) a vysokofrekvenční hladinové snímače (RFLS-35) o jiskrově bezpečné provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu. Vysokofrekvenční hladinový snímač RFLS-35Xi je jediným unikátním výrobkem svého druhu na trhu v nízkopříkonovém provedení NAMUR.Podle směrnice 94/9/ES byly výrobky označeny certifikací ATEX, která stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení které jsou ...

gpls-25.jpg

Inovované příložné hladinové senzory GPLS-25

GPLS-25 je nyní vybaven vysokofrekvenční technologií, což umožňuje spolehlivou funkci i v případech ulpívajícího elektricky vodivého média. Nastavení pomocí magnetického pera a ostatní parametry zůstaly zachovány. V novém provedení je prodáván od 1.1.2017.