O firmě

Firma Dinel, s.r.o. vznikla v roce 1995 z menší soukromé firmy, která vyráběla kapacitní snímače již od roku 1991. V dnešní době je firma Dinel, s.r.o. předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny v ČR se stabilním přírůstkem objemu produkce, silným inovačním potenciálem, kvalitním personálním i technologickým zázemím. Naše hladinoměry, hladinové snímače a sondy nacházejí uplatnění v mnoha zemích světa v celé řadě odvětví. Typickými aplikacemi těchto přístrojů jsou např. čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní toky, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpracování a skladování stavebních hmot, balicí technika, tepelné a chladicí stroje, energetika, topenářství a automatizace kotlů na biomasu, dopravní a stavební stroje, motory, turbíny, hydraulika, lubrikační systémy, apod. Senzory Dinel lze ovšem také nalézt ve sféře občanské vybavenosti, v automatizaci budov a rodinných domů (septiky, studny, nádrže na dešťovou vodu, bazény, akvária) v ekologických technologiích, apod. Doplněním senzorů o naše stabilizované zdroje, převodníky a zobrazovače lze tvořit spolehlivé měřicí a signalizační řetězce s možností výstupů do vyšších úrovní řízení. 

Významné data a události:

1995 – založení firmy Dinel, s.r.o. 

1997 – zahájena výroba univerzálního kapacitního hladinového snímače DLS-27. 

2000 – certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001. 

2001 – jako první česká firma jsme uvedli na trh kompaktní ultrazvukový hladinoměr ULM s výstupem 4 ÷ 20 mA.

2002 – náš systém jakosti byl shledán způsobilým dle směrnice 94/9/EC pro nevýbušná zařízení (ATEX).

2003 – nová řada napájecích jednotek DSU, PSU, LCU, TDU, nové typy ultrazvukových hladinoměrů ULM.

2005 – firma se přestěhovala do nových prostor, nákup nových technologií, nová řada izolačních převodníků IRU.

2007 – nová verze kapacitního hladinoměru CLM-36N-40 pro spojité měření agresivních kapalin, nové stabilizované zdroje SPSU s průběžnou indikací zatížení.

2008 – na trh uveden světově unikátní flexibilní hladinový snímač FLD-48 "Medúza", byla představena nová varianta ultrazvukového hladinoměru ULM s rozsahem 20 m, vodivostní sondy pro limitní snímání kapalin a nástěnné vyhodnocovací jednotky.

2009 – nový kapacitní snímač CLS-53 pro sypké a kusové materiály s napájením 20 ÷ 230 V (AC/DC), nová řada ultrazvukových hladinoměrů ULM-53 s tlačítkovým ovládáním a signalizací funkce.

2010 – ultrazvukové hladinoměry řady ULM-70 s OLED displejem a HART komunikací.

2011 – miniaturní kapacitní snímače CLS–23, nový typ hydrostatického hladinoměru s certifikací pro styk s pitnou vodou
HLM–25S, multifunkční grafický zobrazovač MGU–800, vyhodnocovací jednotka pro CDSU–522 s instalací na DIN lištu. 

2012 – ponorný hladinový snímač CLS–23S pro detekci hladiny vody ve studních, kapacitní hladinoměr CLM–40 pro měření nafty v nádržích nákladních automobilů, stavebních strojů apod.

2013 – radarový hladinoměr s vedenou vlnou GRLM-70 "Miranda", ultrazvukové hladinoměry řady ULM-53L s komunikací Modbus, elektromagnetický průtokoměr EFM-115.

2014 – vyhodnocovací jednotka průtoku FCU-400, plovákový systém FS-4, nové softwarové aplikace Basic SCADA, spínače LED osvětlení CTS-41.

2015 – nové kapacitní hladinoměry DLM-35 a kapacitní snímače DLS-35, inovace ultrazvukového hladinoměru ULM-53, kapacitního hladinoměru CLM-40 a nový typ hydrostatického hladinoměru HLM-25C.

2016 – nové vysokofrekvenční hladinové snímače RFLS-35, přestěhování do nových prostor.

2017 – nové hydrostatické hladinoměry HLM-35, kalorimetrický snímač průtoku TFS-35.

Díky flexibilní výrobě a organizaci logistiky jsme schopni v krátké lhůtě za výhodných podmínek dodat výrobek, který přesně odpovídá Vašim požadavkům. Provádíme poradenský servis a zaškolení servisních pracovníků, možnost zapůjčení výrobku za účelem ověření jeho funkce. Garantujeme trvalou opravitelnost všech našich výrobků kdykoli po záruční době. Ta je poskytována na všechny výrobky po dobu 3 let.