Snímače průtoku TFS–35 nově s proudovým výstupem

Naše kalorimetrické snímače průtoku TFS–35, byly rozšířeny o nové typy výstupů.

IFPF – s analogovým výstupem průtoku a limitním výstupem průtoku.

IFPT – s analogovým výstupem průtoku a limitním výstupem teploty.

Podrobnosti naleznete zde.

  • TFS-35