Kapacitní hladinové snímače DLM/S-35-25

Tyčové kapacitní hladinové snímače pro měření výšky hladiny kapalin.

  • Tato varianta je vhodná především pro vysokoteplotní aplikace v kombinaci s vodou (horká voda, pára)
  • Vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách oproti ostatním variantám hladinoměru
  • Zvýšená odolnost proti difuzi par a plynů
  • Vhodné také pro agresivní kapaliny

  • Více o nové variantě a o snímači DLM-35-25, včetně datalistu a návodu, naleznete  zde.

    Více o nové variantě a o snímači DLS-35-25, včetně datalistu a návodu, naleznete  zde.

    dlm-35-35_new.png